Vŕzga Vám nábytok pri jeho používaní?

 

Najprv si objasnime, čo vŕzganie spôsobuje.
Vŕzganie spôsobuje trenie dvoch, prípadne viacerých plôch spojených materiálov. Môže ísť o spojenie drevených materiálov, ale rovnako tak aj plastových, kovových, gumových či kožených materiálov. Veľmi zriedka vŕzga spojenie látkových materiálov.


K vŕzganiu drevených spojov dochádza najmä v zimnom období, kedy vlhkosť v miestnostiach, kde je umiestnený nábytok je v dôsledku kúrenia príliš nízka a drevo sa vysušovaním zmršťuje. Tým sa vytvorí v spojoch malá medzera, ktorá vlastne umožní pohyb dvoch drevených plôch proti sebe. Pri používaní nábytku môže takýto pohyb spôsobiť vytvorenie vŕzgavého zvuku. Rovnako je to pri trení kovového (skrutky, podložky, matice, spony a pod.) a dreveného (masívne drevo, preglejka) materiálu.
Podobne je to aj pri vŕzganí kože. Pri tomto druhu vŕzgania však do hry vstupuje okrem vlhkosti vzduchu, aj spôsob ošetrovania. Presnejšie impregnovania. Existuje množstvo impregnačných prípravkov na kožu. Nie každý sa však hodí na ten ktorý druh kože. Často sa teda stáva, že nevhodným prostriedkom samotný používateľ vytvorí dokonalú „vŕzgaciu kožu“. Koža v podstate stuhne a zvýši sa jej adhézia. Pri trení dvoch koží o seba (napr. sedáku a operadlového vankúša) vznikne následne zvuk často nepríjemný a vyrušujúci.

Ako teda odstrániť vŕzganie?
Predovšetkým je omnoho lepšie a lacnejšie vŕzganiu predchádzať ako ho následne odstraňovať. Predísť vŕzganiu môžeme dodržiavaním zásady optimálnej vlhkosti priestoru v ktorom sa nábytok nachádza a používaním iba špecifických odporúčaných prostriedkov na ošetrovanie nábytku (dreva a kože). Keď už ale takáto situácia nastane, vŕzganie sa dá eliminovať tým, že nábytok na niekoľko dní vystavíme prostrediu so zvýšenou vlhkosťou. POZOR! Nie nadmerne vlhké prostredie! Je nevyhnutné, aby opätovné zvýšenie vlhkosti v konštrukčných či poťahových materiáloch nastalo pozvoľne a prirodzene! Iba pozvoľným nasávaním vlhkosti zo vzduchu. Nie priamym zvlhčovaním povrchu! Pri extrémnych výkyvoch vlhkosti môže dôjsť aj k trvalej deformácii tvarov a povrchov materiálov použitých na výrobu nábytku. V takom prípade pozvoľné zvlhčenie nepomôže odstrániť vŕzganie a na opravu už bude nevyhnutné použiť profesionálny servisný zásah odborníkov. Pri takomto zásahu technik identifikuje zdroj vzniku vŕzgania a kombináciou rôznych materiálov a druhov spájania vytvorí „nehlučný“ spoj a odstráni vŕzganie.