Reštauračné boxy na mieru

Z pohľadu výroby a inštalácie rozdeľujeme reštauračné boxy na tzv. solitery (samostatne stojacie - so samonosnou konštrukciou) a na boxy montované

Nájdených 28 produktov

Zoradenie:

Montované boxy ďalej môžu mať buď samonosnú konštrukciu, (v takom prípade nie je potrebný zásah do priestoru, stačí boxy iba zmontovať podľa požiadaviek zakázníka), alebo sa boxy montujú na jestvujúcu murovanú konštrukciu. Takáto montáž je však podstatne náročnejšia na presnosť zamerania ako aj  samotnú montáž. Často sa stáva, že pôvodný architektnonický / dizajnový návrh je úplne odlišný od skutkového stavu upraveného priestoru. Preto je pred realizáciou veľmi dôležité odkomnikovať plánované zmeny a definitívnu podobu priestoru do ktorého sa budú boxy montovať.